• Transport
 • Expeditii
 • Logistica
 • Termeni si conditii

     S.C. DRAUBER S.R.L., cu sediul social in localitatea Cihei, Str. Grădinarilor, Nr. 105, Cod 417498, județul Bihor si adresa de corespondenta in localitatea Oradea, Str. Beothy Odon, Nr. 12, Cod 410604, județul Bihor, inregistrata la ORC Oradea sub nr. J05/1165/2013, CIF: RO 32005049 prelucreaza date cu caracter personal in baza consimtamantului dumneavoastra, in scop contractual, de reclama, marketing, publicitate, statistici, comunicatii electronice, vanzare.

    Conform Regulamentului (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 aveti garantat dreptul de a solicita informatii în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptulului de a va opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

    Dreptul de acces al persoanei vizate
  Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează date cu caracter personal, categoria acestora, scopul, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi prelucrate datele care o privesc şi drept de acces la datele respective. Pentru a putea afla care sunt datele pe care le detinem despre tine, trimite-ne un email la adresa office@drauber.ro.

    Dreptul la rectificare
  Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc si completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

    Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
  Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea. Operatorul DRAUBER şterge automat datele despre utilizatorii sai după 90 de zile de la dobandirea acestora.

    Dreptul la restricţionarea prelucrării
  Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii, in situatia aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri:
  a prelucrarii inexacte
  a prelucrarii ilegale
  a exercitarii dreptului la opozitie

    Dreptul la portabilitatea datelor
  Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ. Persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

    Dreptul la opoziţie
  Persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii, daca privesc marketingul direct.
    Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri


  Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Nu se aplică în cazul în care decizia:

  a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;
  b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.
    Cat timp prelucram datele personale?
  Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

      Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul dumneavoastra daca v-ati manifestat optiunea in acest sens.

  Consimtamantul este dat de bunavoie si poate fi oricand revocat in scris la adresa str. Beothy Odon nr. 12, cod 410604, jud. Bihor S.C.DRAUBER S.R.L. sau prin transmiterea unui email la adresa office@drauber.ro, urmand a intra in vigoare deindata.